6 Příklady příkazů WC pro počítání počtu řádků, slov, znaků v Linuxu

The toaleta (počet slov) Příkaz v operačních systémech Unix/Linux slouží ke zjištění počtu počet nových řádků, počet slov, byte a znaky započítat do souborů určených argumenty souboru. Syntaxe souboru toaleta jak je uvedeno níže.

# wc [možnosti] názvy souborů

Následují možnosti a použití poskytnuté příkazem.

wc -l: Vytiskne počet řádků v souboru. wc -w: vytiskne počet slov v souboru. wc -c: Zobrazuje počet bajtů v souboru. wc -m: vytiskne počet znaků ze souboru. wc -L: vytiskne pouze délku nejdelšího řádku v souboru.

Pojďme se tedy podívat, jak můžeme použít „toaleta‘Příkaz s jejich několika dostupnými argumenty a příklady v tomto článku. Použili jsme „tecmint.txt‘Soubor pro testování příkazů. Zjistíme výstup souboru pomocí kočičí povel Jak je ukázáno níže.

[[chráněno emailem] ~]# kočka tecmint.txt Red Hat. CentOS. Fedora. Debian. Vědecký Linux. OpenSuse. Ubuntu. Xubuntu. Linuxová mincovna. Pearl Linux. Slackware. Mandriva

1. Základní příklad příkazu WC

‚‘toaleta‘Příkaz bez předání jakéhokoli parametru zobrazí základní výsledek”tecmint.txt‘Soubor. Tři níže uvedená čísla jsou 12 (počet řádků), 16 (počet slov) a 112 (počet bajtů) souboru.

[[chráněno emailem] ~]# wc tecmint.txt 1216112 tecmint.txt

2. Spočítat počet řádků

Chcete -li spočítat počet nových řádků v souboru, použijte možnost „-l‘, Který vytiskne počet řádků z daného souboru. Řekněme, že následující příkaz zobrazí počet nových řádků v souboru. Ve výstupu je první soubor přiřazen jako počet a druhé pole je název souboru.

[[chráněno emailem] ~]# wc -l tecmint.txt 12 tecmint.txt

3. Zobrazit počet slov

Použitím '-w„Argument s“toaleta‘Příkaz vytiskne počet slov v souboru. Chcete -li spočítat slova v souboru, zadejte následující příkaz.

[[chráněno emailem] ~]# wc -w tecmint.txt 16 tecmint.txt

4. Spočítat počet bajtů a znaků

Při použití možností „-C' a '-m‚S‘toaleta‘Příkaz vytiskne součet počet bajtů a znaky respektive v souboru.

[[chráněno emailem] ~]# wc -c tecmint.txt 112 tecmint.txt
[[chráněno emailem] ~]# wc -m tecmint.txt 112 tecmint.txt

5. Zobrazení délky nejdelšího řádku

‚‘toaleta„Příkaz povolit argument“-L“, Lze jej použít k vytištění nejdelší délky (počet znaků) v souboru. Máme tedy nejdelší znakovou řadu („Vědecký Linux‘) V souboru.

[[chráněno emailem] ~]# wc -L tecmint.txt 16 tecmint.txt

6. Zkontrolujte více možností WC

Další informace a nápovědu k tématu toaleta jednoduše spusťte příkaz „wc - pomoc‘Nebo‘muž wc„Z příkazového řádku.

[[chráněno emailem] ~]# wc --help Použití: wc [VOLBA]... [SOUBOR]... nebo: wc [VOLBA]... --files0-from = F. Vytiskněte počet nových řádků, slov a bajtů pro každý SOUBOR a celkový řádek, pokud. je zadán více než jeden SOUBOR. Bez FILE, nebo když FILE je -, přečtěte si standardní vstup. -c, --bytes vytiskne počet bajtů -m, --chars vytiskne počet znaků -l, --lines vytiskne počet nových řádků -L, --max -délka řádku vytiskne délku z nejdelšího řádku -w, -slova tisknou počet slov -nápověda zobrazí tuto nápovědu a ukončí -informace o verzi verze výstupu a ukončí hlášení o chybách wc na [chráněno emailem]
Domovská stránka GNU coreutils: Obecná nápověda k používání softwaru GNU: Úplnou dokumentaci spusťte: info coreutils 'wc invocation'
Teachs.ru