Jak nainstalovat Moodle Learning Platform v Ubuntu 20.04

instagram story viewer

Moodle je nejoblíbenější, robustní, bezplatná a open-source platforma pro správu online učení (e-learning) na světě vytvořená pro web a mobilní zařízení. Nabízí širokou škálu aktivit a vzdělávacích nástrojů, které umožňují školám, univerzitám a příbuzným institucím nabídnout studentům flexibilní výukovou platformu kdykoli a kdekoli, bez přerušení jejich kurzu a osnov.

Mezi jeho obecné funkce patří moderní, snadno použitelné rozhraní, přizpůsobený řídicí panel, nástroje a činnosti pro spolupráci, kalendář vše v jednom, pohodlná správa souborů, jednoduchý intuitivní textový editor, oznámení a sledovat průběh.

Důležité je, Moodle je také velmi rozšiřitelný pomocí více než tisíce pluginů, které podporují další aktivity, bloky, témata a mnoho dalšího.

V tomto článku se dozvíte, jak nainstalovat nejnovější verzi souboru Moodle Learning Platform s NGINX a databáze MySQL/MariaDB na Ubuntu 20.04 a starší verze.

Požadavky na server:

  • Čerstvě nainstalovaný Server Ubuntu 20.04 s Nainstalován LEMP Stack.

Jakmile nainstalujete LEMP naskládat na Ubuntu server, můžete pokračovat v nastavení Moodle na serveru, jak je vysvětleno níže.

Na této straně

  • Nastavení záznamu DNS pro aplikaci Moodle
  • Instalace Moodle na Ubuntu Server
  • Konfigurace NGINX pro poskytování aplikace Moodle
  • Dokončení instalace Moodle prostřednictvím webového instalačního programu
  • Povolte HTTPS v aplikaci Moodle pomocí Let's Encrypt

Nastavení záznamu DNS pro aplikaci Moodle

1. Aby uživatelé měli přístup k vašemu Moodle například musíte vytvořit soubor subdoména pro to tedy musíte vytvořit DNS A zaznamenat, abyste toho dosáhli. Pro tuto příručku je naše testovací doména testprojects.me, takže musíme vytvořit subdoménu, např. learning.testprojects.me.

Přihlaste se tedy do webové konzoly registrátora domény a otevřete pokročilá nastavení vaší domény, klikněte Přidat nový záznam typu A, hostitel by měl být učení se (nebo jakékoli slovo podle vašeho výběru) a hodnota by měla být veřejná IP adresa vašeho serveru Ubuntu.

Vytvořte záznam DNS A pro aplikaci Moodle
Vytvořte záznam DNS A pro aplikaci Moodle

Instalace Moodle na Ubuntu Server

2. Dále je třeba nainstalovat PHP rozšíření a knihovny požadované Moodle za použití vhodný správce balíčků jak je znázorněno.

$ sudo apt update. $ sudo apt install php-common php-iconv php-curl php-mbstring php-xmlrpc php-soap php-zip php-gd php-xml php-intl php-json libpcre3 libpcre3-dev graphviz aspell ghostscript clamav. 

3. Dále vytvořte databázi pro svůj Moodle Systém. Přihlaste se do MySQL prostředí pro správu databáze a vytvořte databázi podle obrázku:

$ sudo mysql MariaDB [(žádný)]> VYTVOŘIT DATABÁZI moodle; MariaDB [(žádný)]> VYBRAT VÝBĚR, VLOŽIT, AKTUALIZOVAT, SMAZAT, VYTVOŘIT, VYTVOŘIT DOČASNÉ TABULKY, DROP, INDEX, ALTER ON moodle.* TO 'vedoucí nálady'@' localhost 'IDENTIFIKOVÁNO[chráněno emailem]'; MariaDB [(žádný)]> FLUSH PRIVILEGES; MariaDB [(žádný)]> přestat; 

4. Jak již bylo zmíněno dříve, v této příručce stáhneme a nainstalujeme nejnovější verzi Moodle (verze 3.9 v době psaní článku). Spusťte následující příkaz wget chytit balíček Moodle a použít příkaz tar respektive jej extrahovat. Poté použijte je to příkaz pro potvrzení, že adresář moodle existuje pod /var/www/html/ jak je znázorněno.

$ wget -c https://download.moodle.org/download.php/direct/stable39/moodle-latest-39.tgz. $ sudo tar -zvxf moodle -latest -39.tgz -C/var/www/html/ $ ls/var/www/html/

5. Dále nastavte příslušná oprávnění na Moodle adresáře spuštěním následujících příkazů.

$ sudo chown www-data: www-data -R/var/www/html/moodle. $ sudo chmod 775 -R/var/www/html/moodle. 

6. Dále vytvořte Moodle data adresář, místo kde Moodle může ukládat nahrané soubory a nastavovat jeho oprávnění podle obrázku.

$ sudo mkdir -p /var /moodledata. $ sudo chmod 775 -R /var /moodledata. $ sudo chown www-data: www-data -R /var /moodledata. 

7. Poté vytvořte soubor Moodle hlavní konfigurační soubor z ukázkového konfiguračního souboru dodaného s balíčkem, otevřete jej.

$ cd/var/www/html/moodle/ $ sudo cp config-dist.php config.php. $ sudo vim config.php.

Lok pro sekci konfigurace databáze, pak nakonfigurujte databázi kde vše Moodle data budou uložena, jak ukazuje následující snímek obrazovky:

$ CFG-> dbtype = 'mariadb'; // 'pgsql', 'mariadb', 'mysqli', 'sqlsrv' nebo 'oci' $ CFG-> dblibrary = 'nativní'; // 'nativní' pouze v tuto chvíli. $ CFG-> dbhost = 'localhost'; // např. „localhost“ nebo „db.isp.com“ nebo IP. $ CFG-> dbname = 'Moodle'; // název databáze, např. moodle. $ CFG-> dbuser = 'vedoucí nálady'; // uživatelské jméno vaší databáze. $ CFG-> dbpass = '[chráněno emailem]'; // heslo vaší databáze. $ CFG-> prefix = 'mdl_'; // předpona, která se má použít pro všechny názvy tabulek. 
Konfigurace nastavení databáze Moodle
Konfigurace nastavení databáze Moodle

Podle obrázku také nakonfigurujte umístění webových stránek Moodle a umístění datového adresáře Moodle.

$ CFG-> wwwroot = 'http://learning.testprojects.me'; $ CFG-> dataroot = '/var/moodledata'; 
Konfigurace webových stránek Moodle
Konfigurace webových stránek Moodle

Uložte zavření souboru. Poté nakonfigurujte NGINX na váš server Moodle stránky, jak je popsáno v další části.

Konfigurace NGINX pro poskytování aplikace Moodle

8. Aby mohl NGINX server vašeho Moodle webu, musíte vytvořit novou konfiguraci bloku serveru pod NGINX konfiguraci v adresáři /etc/nginx/conf.d/.

$ sudo vim /etc/nginx/conf.d/moodle.conf. 

Zkopírujte a vložte do něj následující konfiguraci, nahraďte ji learning.testprojects.me s vaší subdoménou. Kromě toho fastcgi_pass směrnice by měla ukazovat na adresu, na které PHP-FPM přijímá požadavky FastCGI (zkontrolujte /etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.conf soubor pro více informací).

server {poslouchat 80; název_serveru learning.testprojects.me; vykořenit /var/www/html/moodle; index index.php; umístění / {try_files $ uri $ uri / /index.php?$query_string; } umístění ~ ^(.+\. php) (.*) $ {fastcgi_split_path_info ^(.+\. php) (.*) $; fastcgi_index index.php; fastcgi_pass unix: /run/php/php7.4-fpm.sock; zahrnout /etc/nginx/mime.types; zahrnout fastcgi_params; fastcgi_param PATH_INFO $ fastcgi_path_info; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $ kořen_dokumentu $ fastcgi_script_name; } }

Uložte soubor a zavřete jej.

9. Dále ověřte, že NGINX konfigurace je po provedení výše uvedených změn v pořádku, poté elegantně restartujte službu NGINX.

$ sudo nginx -t. $ sudo systemctl znovu načtěte nginx. 
Zkontrolujte konfiguraci Nginx
Zkontrolujte konfiguraci Nginx

Dokončení instalace Moodle prostřednictvím webového instalačního programu

10. Nyní otevřete webový prohlížeč a procházejte pomocí své subdomény, například learning.testprojects.me pro přístup k Moodle webový instalátor.

http://learning.testprojects.me. 

Jakmile se načte uvítací stránka, přečtěte si zprávu kliknutím Pokračovat.

Webový instalační program Moodle
Webový instalační program Moodle

11. Dále instalační program zkontroluje, zda váš systém splňuje požadavky, pokud je vše v pořádku, přejděte dolů a klikněte Pokračovat spusťte vlastní instalaci souborů a nastavení schématu databáze.

Všimněte si, že instalační program zobrazí varování o tom, že web není spuštěn HTTPS, prozatím ignorujte varování. V poslední části se budeme zabývat tím, jak povolit HTTPS na Moodle pomocí zdarma Pojďme šifrovat certifikáty.

Kontrola systémových požadavků Moodle
Kontrola systémových požadavků Moodle

Jakmile je instalace dokončena, klikněte na Pokračovat.

Instalace Moodle Web dokončena
Instalace Moodle Web dokončena

12. Dále nakonfigurujte účet správce svého webu Moodle vytvořením uživatelského jména, hesla, jména a příjmení a e -mailové adresy. Poté přejděte dolů a klikněte Aktualizovat účet.

Vytvořte si účet správce Moodle
Vytvořte si účet správce Moodle

13. Dále nakonfigurujte Moodle nastavení přední stránky webu, jak ukazuje následující snímek obrazovky. Poté přejděte dolů a klikněte Aktualizace.

Konfigurace titulní stránky Moodle
Konfigurace titulní stránky Moodle

14. Webový instalační program vás automaticky přihlásí do nového Moodle stránky. Registraci svého webu můžete dokončit podle pokynů na obrazovce.

Registrace webu Moodle
Registrace webu Moodle

Nastavení HTTPS v aplikaci Moodle pomocí Let's Encrypt

15. Chcete -li chránit své Moodle stránky, musíte povolit HTTPS. Pro tuto příručku použijeme Pojďme šifrovat bezplatné a důvěryhodné certifikáty SSL/TLS. Další výhodou používání Let’s Encrypt je, že je automatizované.

Vraťte se tedy na svůj terminál a spusťte následující příkaz k instalaci certbot na Ubuntu (bezplatný, open-source nástroj pro automatické používání certifikátů Let’s Encrypt k povolení HTTPS na ručně spravovaných webech).

$ sudo snap install --classic certbot. 
Nainstalujte si Certbot na Ubuntu
Nainstalujte si Certbot na Ubuntu

16. Poté vydejte následující příkaz a získejte certifikát Certbot upravit svůj NGINX konfigurace pro automatickou konfiguraci nového certifikátu.

$ sudo certbot --nginx. 
Nainstalujte si na Moodle certifikát SSL
Nainstalujte si na Moodle certifikát SSL

17. Dále se vraťte na Moodle konfigurační soubor webu.

$ sudo vim /var/www/html/moodle/config.php 

a změňte URL z HTTP na HTTPS jak ukazuje následující snímek obrazovky.

$ CFG-> wwwroot = 'https://learning.testprojects.me'; 
Nastavte HTTPS na konfiguraci Moodle
Nastavte HTTPS na konfiguraci Moodle

18. Nakonec v prohlížeči ověřte, že vaše Moodle stránka nyní běží HTTPS.

https://learning.testprojects.me. 
Ověřte HTTPS na Moodle
Ověřte HTTPS na Moodle

To je prozatím vše! Jděte na Dokumentace k Moodle 3.9 Další informace, možnosti konfigurace a průvodce použitím.

Teachs.ru