10 otázek a odpovědí na základní rozhovor v síti Linux

Většina počítačů v tomto století je v síti toho či onoho druhu. Počítač, který není připojen k síti, není nic jiného než kov. Síť znamená připojení dvou nebo více počítačů pomocí protokolů (např. HTTP, FTP, HTTPSatd.) takovým způsobem, že mají tendenci poskytovat informace podle potřeby.

Otázky týkající se sítí Linux
Otázky k rozhovoru o práci v síti

Sítě jsou obrovským tématem a neustále se rozšiřují. Je to nejčastěji používané téma rozhovoru. Síťové otázky jsou společné všem uchazečům o pohovory s IT bez ohledu na to, zda je správcem systému, programátorem nebo obchoduje v jakékoli jiné oblasti informačních technologií. což zase znamená, že požadavky trhu, každý by měl mít základní znalosti o sítích a sítích.

Toto je poprvé, kdy jsme se dotkli stále náročnějšího tématu “Sítě“. Zde jsme se pokusili obsloužit 10 základních otázek a odpovědí na pohovory o vytváření sítí.

1. Co je počítačová síť?

Ans: Počítačová síť je propojovací síť mezi dvěma nebo více uzly využívající propojení fyzických médií, tj. Kabelová nebo bezdrátová, za účelem výměny dat prostřednictvím předem nakonfigurovaných služeb a protokolů. Počítačová síť je společným výsledkem - elektrotechniky, informatiky, telekomunikací, Počítačové inženýrství a informační technologie zahrnující jejich teoretické i praktické aspekty akce. Nejpoužívanější počítačovou sítí současnosti je internet, který podporuje World Wide Web (WWW).

2. Co je to DNS?

Ans: DNS znamená Domain Name System. Jedná se o pojmenovací systém pro všechny prostředky přes internet, který zahrnuje fyzické uzly a aplikace. DNS je způsob, jak snadno najít zdroj v síti, a slouží jako základní součást nezbytná pro fungování internetu.

Je vždy snadné si to zapamatovat xyz.com aby si pamatoval jeho IP (v4) adresu 82.175.219.112. Když se budete muset vypořádat s adresou IP (v6), stav se ještě zhorší 2005: 3200: 230: 7e: 35dl: 2874: 2190. Nyní si představte scénář, když máte seznam 10 nejnavštěvovanějších zdrojů přes internet? Nezhoršilo se to zapamatování? Říká se a vědecky se prokázalo, že lidé si dobře pamatují jména ve srovnání s čísly.

Systém doménových jmen funguje tak, že přiřazuje doménová jména mapováním odpovídajících IP adres a funguje hierarchicky a distribuovaně.

3. Co jsou IPv4 a IPv6? Kdo je spravuje?

Ans: IPv4 a IPv6 jsou verze internetového protokolu, což znamená Verze 4, respektive Verze 6. IP adresa je jedinečná hodnota, která představuje zařízení přes síť. Všechna zařízení přes internet musí mít platnou a jedinečnou adresu, aby fungovala normálně.

IPv4 je 32bitová numerická reprezentace zařízení přes internet, dosud nejpoužívanější. Podporuje až 4,3 miliardy (4 300 000 000) unikátních IP adres. Vzhledem k pokračujícímu růstu internetu se stále více zařízeními a uživateli připojujícími se k internetu byla potřeba lepší verze IP adresy, která by mohla podporovat více uživatelů. Proto přišel IPv6 v roce 1995. Příklad IPv4 je:

82.175.219.112

IPv6 je 128bitová numerická reprezentace zařízení přes internet. Podporuje až 340 bilionů, bilionů, bilionů (340 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000) jedinečných IP adres. To stačí k poskytnutí více než miliardy IP adres každému člověku na Zemi. Po staletí dostačující. S vynálezem IPv6 si nemusíme dělat starosti s vyčerpáváním jedinečných IP adres. Příklad IPv6 je:

 2005: 3200: 230: 7e: 35dl: 2874: 2190
4. Stručně popište PAN, LAN, HAN, SAN, CAN, MAN, WAN, GAN.

Ans: PAN znamená Personal Area Network. Jedná se o propojení počítače a zařízení, která jsou blízká osobě VIZ., Počítače, telefonů, faxu, tiskáren atd. Limit dosahu - 10 metrů.

LAN znamená Local Area Network. LAN je propojení počítačů a zařízení přes malou geografickou polohu - kancelář, škola, nemocnice atd. Síť LAN lze připojit k síti WAN pomocí brány (směrovače).

HAN je zkratka pro House Area Network. HAN je LAN domova, který se připojuje k domácím zařízením od několika osobních počítačů, telefonu, faxu a tiskáren.

SAN znamená Storage Area Network. SAN je připojení různých úložných zařízení, které se zdá lokální pro počítač.

CAN je zkratka pro Campus Area Network, CAN je připojení zařízení, tiskáren, telefonů a příslušenství v rámci kampusu, který je propojen s jinými odděleními organizace v rámci stejného kampusu.

MAN je zkratka pro Metropolitan Area Network. MAN je spojení spousty zařízení, které sahá do velkých měst v široké geografické oblasti.

WAN znamená Wide Area Network. WAN spojuje zařízení, telefony, tiskárny, skenery atd. Ve velmi širokém geografickém umístění, které se může pohybovat tak, aby spojovalo města, země a všechny kontinenty.

GAN je zkratka pro Global Area Network. GAN spojuje mobilní telefony po celém světě pomocí satelitů.

5. Co je to POP3?

Odpověď: POP3 znamená Post Office Protocol Version3 (aktuální verze). POP je protokol, který naslouchá na portu 110 a je zodpovědný za přístup k poštovní službě na klientském počítači. POP3 funguje ve dvou režimech - režim mazání a režim zachování.

 1. Režim mazání: Po úspěšném načtení se pošta ze schránky odstraní.
 2. Ponechat režim: Pošta zůstane ve schránce po úspěšném načtení neporušená.
6. Jaká jsou kritéria pro kontrolu spolehlivosti sítě?

Ans: Spolehlivost sítě se měří podle následujících faktorů.

 1. Prostoje: Čas potřebný k zotavení.
 2. Frekvence selhání: Frekvence, kdy nefunguje tak, jak by měla.
7. Co je router?

Ans: Router je fyzické zařízení, které funguje jako brána a připojuje se ke dvěma sítím. Předává pakety dat/informací z jedné sítě do druhé. Funguje jako propojovací propojení mezi dvěma sítěmi.

8. K čemu slouží křížové a standardní kabely? Kde najdete jejich využití?

Ans: Síťový kabel může být křížený i rovný. Oba tyto kabely mají v sobě odlišné uspořádání vodičů, které slouží ke splnění jiného účelu.

Oblast použití přímého kabelu
 1. Přepnout počítač
 2. Počítač do rozbočovače
 3. Počítač k modemu
 4. Směrovač k přepnutí
Možnosti použití kříženého kabelu
 1. Počítač k počítači
 2. Přepnout na Přepnout
 3. Hub to Hub
9. Co myslíš šířkou pásma?

Ans: Každý signál má limit svého horního rozsahu a dolního rozsahu frekvence signálu, který může přenášet. Tento rozsah omezení sítě mezi horní frekvencí a nižší frekvencí se označuje jako šířka pásma.

10. Co myslíš MAC adresou? Má to nějaký odkaz nebo něco společného s Mac OS Apple?

Ans: MAC je zkratka pro Media Access Control. Je to adresa zařízení identifikovaného ve vrstvě Media Access Control Layer of Network Architecture. Podobně jako IP adresa je MAC adresa jedinečná, tj. Žádná dvě zařízení nemohou mít stejnou MAC adresu. Adresa MAC je uložena v paměti ROM (Read Only Memory) zařízení.

MAC adresa a Mac OS jsou dvě různé věci a neměly by být navzájem zaměňovány. Mac OS je standardní operační systém POSIX vyvinutý na platformě FreeBSD, který používají zařízení Apple.

To je prozatím vše. Každou chvíli budeme přicházet s dalšími články o sérii Networking. Do té doby nám nezapomeňte poskytnout cennou zpětnou vazbu v níže uvedené sekci komentáře.

Teachs.ru