15 Základní dotazy k rozhovoru s databází MySQL pro správce databází

instagram story viewer

Před tímto článkem již byly publikovány tři články v „Rozhovor s Linuxem„Sekce a všechny byly našimi významnými čtenáři velmi oceněny, nicméně jsme obdrželi zpětnou vazbu k vytvoření tohoto interaktivního procesu učení, po částech. Od myšlenky k akci, poskytujeme vám 15 otázek k rozhovoru s MySQL.

Otázky k rozhovoru Mysql
Otázky k rozhovoru Mysql
1. Jak byste zkontrolovali, zda je spuštěna služba MySql?

Odpovědět :Zadejte příkaz „stav mysql služby“V„ Debianu “a„stav mysqld“V RedHatu. Zkontrolujte výstup a vše je hotovo.

[chráněno emailem]:/home/avi# stav mysql služby /usr/bin/mysqladmin Ver 8.42 Distrib 5.1.72, pro debian-linux-gnu na i486. Copyright (c) 2000, 2013, Oracle a/nebo její přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena. Oracle je registrovaná ochranná známka společnosti Oracle Corporation a/nebo jejích. pobočky. Jiné názvy mohou být ochrannými známkami příslušných značek. majitelé. Verze serveru 5.1.72-2. Verze protokolu 10. Připojení Localhost přes UNIXovou zásuvku. UNIX soket /var/run/mysqld/mysqld.sock. Uptime: 1 hodina 22 min 49 s Vlákna: 1 Otázky: 112138 Pomalé dotazy: 1 Otevírá: 1485 Flush tables: 1 Otevřené tabulky: 64 dotazů za sekundu průměr: 22,567.
2. Pokud je služba spuštěna/zastavena, jak byste službu zastavili/spustili?

Odpovědět :Chcete -li spustit službu MySql, použijte příkaz jako služba mysqld start a přestat používat služba mysqld stop.

[chráněno emailem]:/home/avi# služba mysql stop Zastavení databázového serveru MySQL: mysqld. [chráněno emailem]:/home/avi# služba mysql start Spuštění databázového serveru MySQL: mysqld. Kontrola zkorumpovaných, ne čistě zavřených a aktualizace vyžadujících tabulky ..
3. Jak se přihlásíte do MySQL z Linux Shell?

Odpovědět :Chcete -li se připojit nebo přihlásit ke službě MySQL, použijte příkaz: mysql -u root -p.

[chráněno emailem]:/home/avi# mysql -u root -p Zadejte heslo: Vítejte na monitoru MySQL. Příkazy končí na; nebo \ g. Vaše ID připojení MySQL je 207 Verze serveru: 5.1.72-2 (Debian) Copyright (c) 2000, 2013, Oracle a/nebo její pobočky. Všechna práva vyhrazena. Oracle je registrovaná ochranná známka společnosti Oracle Corporation a/nebo jejích poboček. Ostatní jména mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Zadejte 'help;' nebo '\ h' o pomoc. Zadejte '\ c' pro vymazání aktuálního vstupního příkazu. mysql>
4. Jak získáte seznam všech databází?

Odpovědět :Chcete -li zobrazit seznam všech aktuálně spuštěných databází, spusťte příkaz na prostředí mysql jako: ukázat databáze;

mysql> ukázat databáze; ++ | Databáze | ++ | information_schema | | a1 | | cloud | | mysql | | phpmyadmin | | playms | | sisso | | test | | ukolovnik | | wordpress | ++ 10 řádků v sadě (0,14 s)
5. Jak přejdete na databázi a začnete na ní pracovat?

Odpovědět :Chcete -li použít nebo přepnout na konkrétní databázi, spusťte příkaz na mysql shellu jako: použít název_databáze;

mysql> používat cloud; Čtení informací o tabulce pro dokončení názvů tabulek a sloupců Tuto funkci můžete vypnout, abyste dosáhli rychlejšího spuštění s -A Databáze změněna mysql>
6. Jak získáte seznam všech tabulek v databázi?

Odpovědět :Chcete -li zobrazit seznam všech tabulek databáze, použijte příkaz na mysql shell jako: ukázat tabulky;

mysql> ukázat tabulky; ++ | Tables_in_cloud | ++ | oc_appconfig | | oc_calendar_calendars | | oc_calendar_objects | | oc_calendar_repeat | | oc_calendar_share_calendar | | oc_calendar_share_event | | oc_contacts_addressbooks | | oc_contacts_cards | | oc_fscache | | oc_gallery_sharing | ++ 10 řádků v sadě (0,00 s)
7. Jak získáte název pole a typ tabulky MySql?

Odpovědět :Chcete -li získat název pole a typ tabulky, použijte příkaz na mysql shell jako: popište název_tabulky;

mysql> popište oc_users; ++++++++ | Pole | Zadejte | Null | Klíč | Výchozí | Extra | ++++++++ | uid | varchar (64) | NE | PRI | | | | heslo | varchar (255) | NE | | | | +++++++ 2 řádky v sadě (0,00 s)
8. Jak odstraníte tabulku?

Odpovědět :Chcete -li odstranit konkrétní tabulku, použijte příkaz na mysql shell jako: zrušit tabulku název_tabulky;

mysql> vyhledávací tabulka; Dotaz v pořádku, 0 ovlivněných řádků (0,00 s)
9. A co databáze? Jak odstraníte databázi?

Odpovědět :Chcete -li odstranit konkrétní databázi, použijte příkaz na mysql shell jako: zrušit databázi název-databáze;

mysql> zrušit databázi a1; Dotaz v pořádku, ovlivněno 11 řádků (0,07 s)
10. Jak uvidíte veškerý obsah tabulky?

Odpovědět :Chcete -li zobrazit veškerý obsah konkrétní tabulky, použijte příkaz na mysql shell jako: vyberte * z název_tabulky;

mysql> vyberte * z motorů; ++++++++ | MOTOR | PODPORA | KOMENTÁŘ | TRANSAKCE | XA | ULOŽIT | ++++++++ | InnoDB | ANO | Podporuje transakce, zamykání na úrovni řádků a cizí klíče | ANO | ANO | ANO | | MRG_MYISAM | ANO | Sbírka identických tabulek MyISAM | NE | NE | NE | | BLACKHOLE | ANO | /dev/null storage engine (zmizí cokoli, co mu napíšete) | NE | NE | NE | | CSV | ANO | Úložný modul CSV | NE | NE | NE | | PAMĚŤ | ANO | Založeno na hash, uložené v paměti, užitečné pro dočasné tabulky | NE | NE | NE | | FEDEROVÁNO | NE | Federovaný úložný stroj MySQL | NULL | NULL | NULL | | ARCHIV | ANO | Archivační úložiště | NE | NE | NE | | MyISAM | VÝCHOZÍ | Výchozí modul k MySQL 3.23 se skvělým výkonem | NE | NE | NE | +++++++ 8 řádků v sadě (0,00 s)
11. Jak uvidíte všechna data v poli (řekněme uid) z tabulky (řekněme oc_users)?

Odpovědět :Chcete -li zobrazit všechna data v poli, použijte příkaz na mysql shell jako: vyberte uid z oc_users;

mysql> vyberte uid z oc_users; ++ | uid | ++ | avi | ++ 1 řádek v sadě (0,03 s)
12. Řekněme, že máte tabulku „xyz“, která obsahuje několik polí včetně „create_time“ a „engine“. Pole „engine“ je vyplněno dvěma typy dat „Memory“ a „MyIsam“. Jak získáte z tabulky, kde je motor „MyIsam“, pouze „create_time“ a „engine“?

Odpovědět :Použijte příkaz na mysql shell jako: vyberte create_time, engine from xyz where engine = ”MyIsam”;

12. mysql> vyberte create_time, engine from xyz where engine = "MyIsam"; +++ | create_time | motor | +++ | 15. 12. 2013 13:43:27 | MyISAM | | 15. 12. 2013 13:43:27 | MyISAM | | 15. 12. 2013 13:43:27 | MyISAM | | 15. 12. 2013 13:43:27 | MyISAM | | 15. prosince 2013 13:43:27 | MyISAM | | 15. 12. 2013 13:43:27 | MyISAM | | 15. 12. 2013 13:43:27 | MyISAM | | 15. 12. 2013 13:43:27 | MyISAM | | 23. 10. 2013 14:56:38 | MyISAM | | 23. 10. 2013 14:56:38 | MyISAM | | 23. 10. 2013 14:56:38 | MyISAM | | 23. 10. 2013 14:56:38 | MyISAM | | 23. 10. 2013 14:56:38 | MyISAM | | 23. 10. 2013 14:56:38 | MyISAM | | 23. 10. 2013 14:56:38 | MyISAM | +++ 132 řádků v sadě (0,29 s)
13. Jak zobrazíte všechny záznamy z tabulky „xrt“, kde název je „tecmint“ a web_address je „tecmint.com“?

Odpovědět :Použijte příkaz na mysql shell jako: vyberte * z xrt kde name = „tecmint“ a web_address = „tecmint.com“;

mysql> vyberte * z xrt kde name = "tecmint" a web_address = “tecmint.com”;++++ | Id | jméno | webová adresa | ++++ | 13 | tecmint | tecmint.com | ++++ | 41 | tecmint | tecmint.com | ++++
14. Jak zobrazíte všechny záznamy z tabulky „xrt“, kde název není „tecmint“ a web_address je „tecmint.com“?

Odpovědět :Použijte příkaz na mysql shell jako: vyberte * z xrt kde název! = „tecmint“ a web_address = „tecmint.com“;

mysql> vyberte * z xrt, kde name! = ”tecmint” a web_address = ”tecmint.com”;++++ | Id | jméno | webová adresa | ++++ | 1173 | tecmint | tecmint.com | ++++
15. Potřebujete znát celkový počet řádků v tabulce. Jak toho dosáhnete?

Odpovědět :Použijte příkaz na mysql shell jako: vyberte počet (*) z název_tabulky;

mysql> vyberte počet (*) z tabulek; ++ | počet (*) | ++ | 282 | ++ 1 řádek v sadě (0,01 s)

Přečtěte si také: 10 Otázky k rozhovoru mezi databázemi MySQL

To je prozatím vše. Co si o tom myslíšInterview s Linuxem‘Sekce. Nezapomeňte nám poskytnout cennou zpětnou vazbu v naší sekci komentářů.

Teachs.ru