25 otázek k rozhovoru s Apache pro začátečníky a mírně pokročilé

Jsme velmi vděční Všem našim čtenářům za odpověď, kterou dostáváme pro naše nové Rozhovor s Linuxem sekce. A nyní jsme zahájili sekci moudrého učení pro otázky rozhovoru a pokračujeme ve stejném dnešním článku, na který se zaměřujeme Základní na středně pokročilí Rozhovor s Apache Otázky, které vám pomohou připravit se.

Otázky k rozhovoru s Apache
Otázky k pracovnímu pohovoru Apache

V této sekci jsme probrali několik zajímavých 25 Otázky k pracovnímu pohovoru Apache spolu s jejich odpověďmi, abyste snadno porozuměli některým novým věcem o Apache, které jste možná nikdy předtím nevěděli.

Než si přečtete tento článek, důrazně vám doporučujeme, abyste se nepokoušeli zapamatovat si odpovědi, vždy se nejprve pokuste pochopit scénáře na praktickém základě.

1. Co je webový server Apache?

Odpovědět :Webový server Apache HTTP je nejoblíbenější, nejvýkonnější a otevřený zdroj pro hostování webových stránek na webovém serveru poskytováním webových souborů v sítích. Funguje na HTTP jako v protokolu Hypertext Transfer, který poskytuje standard pro komunikaci mezi servery a webovými prohlížeči na straně klienta. Podporuje SSL, CGI soubory, virtuální hosting a mnoho dalších funkcí.

2. Jak zkontrolovat Apache a jeho verzi?

Odpovědět :Nejprve pomocí příkazu rpm zkontrolujte, zda je Apache nainstalován nebo ne. Pokud je nainstalován, použijte httpd -v zkontrolovat jeho verzi.

[[chráněno emailem] ~]# rpm -qa | grep httpd httpd-devel-2.2.15-29.el6.centos.i686. httpd-2.2.15-29.el6.centos.i686. httpd-tools-2.2.15-29.el6.centos.i686
[[chráněno emailem]~]# httpd -v Verze serveru: Apache/2.2.15 (Unix) Server postaven: 13. srpna 2013 17:27:11
3. Apache běží jako který uživatel? a umístění hlavního konfiguračního souboru ?.

Odpovědět :Apache běží s uživatelem „nikdo“ a démonem httpd. Hlavní konfigurační soubor Apache: /etc/httpd/conf/httpd.conf (CentOS/RHEL/Fedora) a /etc/apache2.conf (Ubuntu/Debian).

4. Na kterém portu Apache poslouchá jak http, tak https?
Odpovědět :Standardně Apache běží na http portu 80 a https portu 443 (pro SSL certifikát). Můžete také použít příkaz netstat zkontrolovat porty.
[[chráněno emailem] ~]# netstat -antp | grep http tcp 0 0 80 * LISTEN 1076/httpd tcp 0 0 443 * LISTEN 1076/httpd
5. Jak nainstalujete server Apache na svůj počítač se systémem Linux?

Odpovědět :Jednoduše můžete k instalaci serveru Apache na svůj počítač Linux použít jakýkoli instalační program balíčků, jako je yum na (RHEL/CentOS/Fedora) a apt-get on (Debian/Ubuntu).

[[chráněno emailem] ~]# yum nainstalovat httpd
[[chráněno emailem] ~]# apt-get install apache2
6. Kde najdete všechny konfigurační adresáře Apache Web Server?

Odpovědět :Ve výchozím nastavení jsou konfigurační adresáře Apache nainstalovány pod/etc/httpd/on (RHEL/CentOS/Fedora) a/etc/apache2 na (Debian/Ubuntu).

[[chráněno emailem]~]# cd/etc/httpd/ [[chráněno emailem] httpd]# ls -l. celkem 8. drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Dec 24 21:44 conf. drwxr-xr-x. 2 kořenový kořen 4096 25. prosince 02:09 conf.d. lrwxrwxrwx 1 root root 19. října 13 19:06 protokoly -> ../../var/log/httpd. lrwxrwxrwx 1 root root 27. října 13 19:06 moduly -> ../../usr/lib/httpd/modules. lrwxrwxrwx 1 root root 19. října 13 19:06 běh -> ../../var/run/httpd
[[chráněno emailem] ~]# cd /etc /apache2. [[chráněno emailem] apache2]# ls -l. celkem 84. -rw-r-r-- 1 kořenový kořen 7113 24. července 16:15 apache2.conf. drwxr-xr-x 2 root root 4096 16. prosince 11:48 conf-available. drwxr-xr-x 2 root root 4096 16. prosince 11:45 conf.d. drwxr-xr-x 2 root root 4096 16. prosince 11:48 povoleno conf. -rw-r-r-- 1 kořenový kořen 1782 21. července 02:14 envvars. -rw-r-r-- 1 kořen root 31063 21. července 02:14 magie. drwxr-xr-x 2 root root 12288 16. prosince 11:48 dostupné mody. drwxr-xr-x 2 root root 4096 16. prosince 11:48 povoleno mods. -rw-r-r-- 1 kořen root 315 21. července 02:14 ports.conf. drwxr-xr-x 2 root root 4096 16. prosince 11:48 stránek-k dispozici. drwxr-xr-x 2 root root 4096 prosinec 6 00:04 povoleno weby

7. Lze Apache zajistit pomocí TCP wrapperů?

Odpovědět :Ne, nelze to zabezpečit obaly TCP, protože nepodporuje knihovnu libwrap.a Linuxu.

8. Jak změnit výchozí port Apache a jak funguje směrnice pro naslouchání v Apache?

Odpovědět :V souboru httpd.conf je směrnice „Listen“, která nám umožňuje změnit výchozí port Apache. Pomocí směrnice Listen můžeme přimět Apache poslouchat na různých portech i různých rozhraních.

Předpokládejme, že máte ke svému počítači se systémem Linux přiřazeno více IP adres a chcete, aby Apache přijímal HTTP požadavky na speciální ethernetový port nebo rozhraní, i to lze provést pomocí směrnice Listen.

Chcete -li změnit výchozí port Apache, otevřete hlavní konfigurační soubor Apache httpd.conf nebo apache2.conf soubor s VI editor.

[[chráněno emailem] ~]# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf [[chráněno emailem] ~]# vi /etc/apache2/apache2.conf

Hledat slovo ”Poslouchat”, Okomentujte původní řádek a pod tento řádek napište svou vlastní směrnici.

# Poslouchejte 80. Poslouchejte 8080 NEBO Poslouchejte 172.16.16.1:8080

Uložte soubor a restartujte webový server.

[[chráněno emailem] ~]# služba httpd restart [[chráněno emailem] ~]# restart služby apache2
9. Můžeme mít dva webové servery Apache na jednom počítači?

Odpovědět :Ano, na počítači se systémem Linux můžeme provozovat dva různé servery Apache najednou, ale podmínkou pro to znamená, že by měli poslouchat na různých portech a můžeme porty změnit pomocí směrnice Listen Apache.

10. Co myslíte tím DocumentRoot of Apache?

Odpovědět :DocumentRoot v Apache znamená, že je to umístění webových souborů uložených na serveru, výchozí DocumentRoot Apache je/var/www/html nebo/var/www. To lze změnit na cokoli nastavením „DocumentRoot“ ve virtuálním hostiteli konfiguračního souboru domény.

11. Jak hostovat soubory v jiné složce a co je to směrnice Alias?

Odpovědět :Ano, toho lze dosáhnout směrnicí Alias ​​v hlavním konfiguračním souboru Apache. Alias ​​směrnice mapuje prostředky v systému souborů, vezme cestu URL a nahradí ji cestou k souboru nebo adresáři v systému pomocí je nastaveno přesměrování.

Chcete -li použít směrnici Alias, je její součástí mod_alias modul Apache. Výchozí syntaxe směrnice Alias ​​je:

Alias/images/var/data/images/

Zde ve výše uvedeném příkladu /images předpona adresy URL do souboru /var/data/images předpona, která znamená, že klienti budou dotazovat na „http://www.example.com/images/sample-image.png“A Apache vyzvedne„ukázkový obrázek.png”Soubor od /var/data/images/sample-image.png na serveru. Je také známé jako mapování URL.

12. Co rozumíte pod „DirectoryIndex“?

Odpovědět :DirectoryIndex je název prvního souboru, který Apache hledá, když požadavek pochází z domény. Například: www.example.com je požadováno klientem, takže Apache přejde do kořenového adresáře dokumentu na tomto webu a vyhledá indexový soubor (první soubor k zobrazení).

Výchozí nastavení DirectoryIndex je .htmlindex.htmlindex.php, pokud máte jiný název prvního souboru, musíte provést změny v httpd.conf nebo apache2.conf pro hodnotu DirectoryIndex, která se zobrazí ve vašem klientském prohlížeči.

# # DirectoryIndex: nastaví soubor, který bude Apache sloužit v případě adresáře. # je požadováno. # # Soubor index.html.var (typová mapa) slouží k doručování obsahu- # vyjednané dokumenty. Možnost MultiViews lze použít pro. # stejný účel, ale je mnohem pomalejší. # DirectoryIndex index.html index.html.var index.cgi .exe
13. Jak deaktivovat výpis adresářů, když chybí indexový soubor?

Odpovědět :Pokud v kořenovém adresáři webu chybí hlavní indexový soubor, pak Apache místo hlavního webu zobrazí seznam všech obsahů, jako jsou soubory a složky webu v prohlížeči.

Chcete -li zastavit výpis adresářů Apache, můžete nastavit následující pravidlo v hlavním konfiguračním souboru globálně nebo v .htaccess soubor pro konkrétní web.

 Možnosti -indexy. 
14. Jaké jsou různé soubory protokolu serveru Apache Web Server?

Odpovědět :Výchozí soubory protokolu serveru Apache Web Server jsou přístupový protokol „/var/log/httpd/access_log“ a protokol chyb:/var/log/httpd/error_log ”.

15. Co rozumíte pod pojmem „resetování připojení peer“ v protokolech chyb?

Odpovědět :Když server obsluhuje jakýkoli probíhající požadavek Apache a koncový uživatel mezi nimi ukončí připojení, v protokolech chyb Apache vidíme „resetování připojení peer“.

16. Co je virtuální hostitel v Apache?

Odpovědět :Sekce Virtual Host obsahuje informace, jako je název webové stránky, kořen dokumentu, index adresáře, e -mail správce serveru, umístění souboru ErrorLog atd.

Můžete libovolně přidat tolik směrnic, které pro svou doménu požadujete, ale dvě minimální položky pro fungující web jsou Název serveru a DocumentRoot. Sekci Virtual Host obvykle definujeme v dolní části httpd.conf soubor na počítačích Linux.

Ukázka VirtualHost
 ServerAdmin [chráněno emailem] DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com ServerName dummy-host.example.com ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log Záznamy CustomLog/dummy-host.example.com-access_log běžné. 
 1. ServerAdmin: Obvykle se jedná o e -mailovou adresu vlastníka webových stránek, na kterou lze odeslat chybu nebo oznámení.
 2. DocumentRoot: umístění, kde jsou webové soubory umístěny na serveru (Nezbytné).
 3. Název serveru: Je to název domény, ke které chcete získat přístup z webového prohlížeče (nutné).
 4. ErrorLog: Je to umístění souboru protokolu, kde jsou zaznamenávány všechny protokoly související s doménou.
17. Jaký je mezi tím rozdíl a ?
Odpovědět :
 1. slouží k nastavení prvku souvisejícího s adresou URL / adresním řádkem webového serveru.
 2. označuje umístění objektu systému souborů na serveru
18. Co je virtuální hosting Apache?

Odpovědět :Virtuální hosting Apache je koncept hostování více webových stránek na jednom webovém serveru. Pomocí Apache jsou možné nastavit dva typy virtuálních hostitelů Název založený na virtuálním hostingu a Virtuální hosting založený na IP.

Další informace čtěte dále Jak vytvořit virtuální hostitele na základě jména/IP v Apache.

19. Co rozumíte pod MPM v Apache?

Odpovědět :MPM je zkratka pro Multi Processing Modules, ve skutečnosti Apache dodržuje určitý mechanismus přijímání a dokončování požadavků webového serveru.

20. Jaký je rozdíl mezi Worker a Prefork MPM?

Odpovědět :MPM, Worker i prefork mají svůj vlastní mechanismus pro práci s Apache. Záleží jen na vás, v jakém režimu chcete Apache spustit.

 1. Základní rozdíl mezi Worker a MPM je v jejich procesu tření dětského procesu. V Prefork MPM je spuštěn hlavní proces httpd a tento hlavní proces spouští správu všech ostatních podřízených procesů za účelem obsluhy požadavků klientů. Vzhledem k tomu, že v pracovním MPM je aktivní jeden proces httpd a k obsluze požadavků klientů používá různá vlákna.
 2. Předpažbí MPM používá více podřízených procesů s jedním vláknem, kde pracovník MPM používá více podřízených procesů s mnoha vlákny.
 3. Manipulace s připojením v Prefork MPM zpracovává každý proces vždy jedno připojení, zatímco v Worker mpm zpracovává každé vlákno vždy jedno připojení.
 4. Stopy paměti Prefork MPM Velké paměťové stopy, kde Worker má menší paměťové stopy.
21. K čemu slouží „LimitRequestBody“ a jak omezit nahrávání?

Odpovědět :Směrnice LimitRequestBody se používá k omezení velikosti velikosti nahrávání.

Například: Chci nastavit limity 100 000 bajtůs ve složce /var/www/html/tecmin/nahrává. Do konfiguračního souboru Apache tedy musíte přidat následující směrnici.

LimitRequestBody 100 000. 
22. Co je mod_perl a mod _php?
Odpovědět :
 1. mod_perl je modul Apache, který je kompilován s Apache pro snadnou integraci a pro zvýšení výkonu skriptů Perl.
 2. mod_php používá se pro snadnou integraci skriptů PHP webovým serverem, vkládá interpret PHP do procesu Apache. Nutí podřízený proces Apache využívat více paměti a funguje pouze s Apache, ale stále je velmi populární.
23. Co je Mod_evasive?

Odpovědět :Je to modul třetí strany, který nám pomáhá zabránit vašemu webovému serveru před webovými útoky, jako je DDOS, protože provádí pouze jeden úkol najednou a provádí jej velmi dobře.

Další informace si přečtěte v článku, který vás provede jak nainstalovat a konfigurovat mod_evasive v Apache.

24. Co je ladění Loglevel v souboru httpd.conf?

Odpovědět :S pomocí možnosti ladění Loglevel můžeme získat/protokolovat více informací do protokolů chyb, což nám pomáhá při ladění problému.

25. K čemu je mod_ssl a jak SSL funguje s Apache?

Odpovědět :Balíček Mod_ssl je modul Apache, který umožňuje Apache navázat připojení a přenášet všechna data v zabezpečeném šifrovaném prostředí. S pomocí SSL certifikátů získáte všechny přihlašovací údaje a další důležité tajné detaily přenášena šifrovaně přes internet, což brání našim datům odposlouchávání a IP falšování.

Jak SSL funguje s Apache

Kdykoli přijde požadavek https, Apache provede tyto tři kroky:

 1. Apache generuje svůj soukromý klíč a převádí jej na .CSR soubor (žádost o podpis certifikátu).
 2. Poté Apache odešle soubor .csr soubor do souboru CA (Certifikační autorita).
 3. CA převezme soubor .csr soubor a převeďte jej na .crt (certifikát) a odešle to .crt soubor zpět do Apache, abyste zajistili a dokončili požadavek na připojení https.

Ty jsou prostě nejoblíbenější 25 otázek na dnešní dotaz tazatelů, uveďte prosím další otázky k pohovoru, se kterými jste se při nedávném rozhovoru setkali, a pomozte ostatním prostřednictvím níže uvedené sekce Komentáře.

Doporučujeme vám také přečíst si naše předchozí články o Apache.

 1. 13 Tipy pro zabezpečení a otužování webového serveru Apache
 2. Jak synchronizovat dva webové servery/webové stránky Apache pomocí Rsync

S hrdostí také oznamujeme, že naše beta verze Otázka/Odpovědět část Zeptejte se TecMint je již spuštěna. Máte -li dotazy k jakýmkoli tématům Linuxu. Připojte se k nám a napište své dotazy/dotazy na https://www.tecmint.com/ask/.

Vymyslím další dotaz na rozhovor DNS, Pošta servery, PHP atd. v našich budoucích článcích, do té doby zůstaňte Geeky a připojen k TecMint.com.

Teachs.ru