10 Linux Interview Otázky a odpovědi pro začátečníky Linuxu

Pokračování Otázky k pohovoru série, s velkým poděkováním za příjemnou zpětnou vazbu na poslední dva články této série, které zde představujeme 10 otázek opět pro interaktivní učení.

 1. 11 Otázky a odpovědi na základní rozhovor s Linuxem - 1. část
 2. 10 Otázek a odpovědí na základní rozhovor s Linuxem - část II
Otázky k rozhovoru s Linuxem
Otázky k rozhovoru s Linuxem, část - 3
1. Jak přidáte do svého systému nového uživatele (řekněme tux)?
 1. příkaz useradd
 2. příkaz adduser
 3. příkaz linuxconf
 4. Vše výše uvedené
 5. Nic z výše uvedeného

Odpovědět :Všechny výše uvedené příkazy, tj. useradd, přidat uživatele a linuxconf přidá uživatele do systému Linux.

2. Kolik primárních oddílů je možné na jednom disku?
 1. 1
 2. 2
 3. 4
 4. 16

Odpovědět :Existuje maximálně „4‘Primární oddíl možný na disku.

3. Výchozí port pro Apache/Http je?
 1. 8080
 2. 80
 3. 8443
 4. 91
 5. Nic z výše uvedeného.

Odpovědět :Ve výchozím nastavení je Apache/Http nakonfigurován na portu 80.

4. Co znamená GNU?
 1. GNU není Unix
 2. Obecný Unix
 3. General Noble Unix
 4. Řecký potřebný unix
 5. Nic z výše uvedeného

Odpovědět :GNU znamená „GNUNení Unix‘.

5. Do příkazového řádku zadejte „mysql“ a na oplátku jste dostali „nelze se připojit k místnímu serveru MySQL prostřednictvím soketu‚ /var/mysql/mysql.sock ‘“, co byste zkontrolovali jako první.

Odpovědět :Když vidím chybovou zprávu, nejprve zkontroluji, zda je spuštěn mysql nebo nepoužívá příkazy stav mysql služby nebo stav mysqld. Pokud služba mysql neběží, je nutné ji spustit.

Poznámka: Výše ​​uvedená chybová zpráva může být důsledkem špatně nakonfigurované my.cnf nebo mysql oprávnění uživatele. Pokud spuštění služby mysql nepomůže, musíte se podívat na výše uvedené problémy.

6. Jak připojit oddíl Windows NTFS v systému Linux?

Odpovědět :První instalace ntfs3g zabalit do systému pomocí výstižný nebo Mňam nástroj a poté použijte „připojit sudo mount t ntfs3g /dev //”Příkaz k připojení oddílu Windows na Linux.

7. Z následujícího, který není operačním systémem založeným na RPM.?
 1. RedHat Linux
 2. Centos
 3. Vědecký Linux
 4. Debian
 5. Fedora

Odpovědět :‚‘Debian„Operační systém není Otáčky založené a všechny výše uvedené jsou „Otáčky‘Se sídlem kromě Debianu.

8. Který příkaz lze použít k přejmenování souboru v systému Linux?
 1. mv
 2. ren
 3. přejmenovat
 4. změna
 5. Žádný z výše uvedených

Odpovědět :The mv příkaz se používá k přejmenování souboru v Linuxu. Například, mv /path_to_File/original_file_name.extension /Path_to_File/New_name.extension.

9. Který příkaz se používá k vytvoření a zobrazení souboru v systému Linux?
 1. vyd
 2. vi
 3. kočka
 4. nano
 5. Nic z výše uvedeného

Odpovědět :‚‘kočka„Příkaz lze použít k vytvoření a zobrazení souboru v systému Linux.

10. Jaký protokol vrstvy je zodpovědný za podporu uživatelů a aplikačních programů, jako jsou hesla, sdílení zdrojů, přenos souborů a správa sítě?
 1. Protokoly vrstvy 4
 2. Protokoly vrstvy 5
 3. Protokoly vrstvy 6
 4. Protokoly vrstvy 7
 5. Nic z výše uvedeného

Odpovědět :‚‘Protokol vrstvy 7„Odpovídá za podporu uživatelů a aplikačních programů, jako jsou hesla, sdílení zdrojů, přenos souborů a správa sítě.

To je prozatím vše. Brzy budu psát na další užitečné téma, do té doby zůstaňte naladěni a připojeni Tecmint. Nezapomeňte nám poskytnout svůj cenný komentář.

Teachs.ru