Jak nastavit vysokou dostupnost pro Namenode

Jak nastavit vysokou dostupnost pro Namenode

Hadoop má dvě základní součásti, které jsou HDFS a PŘÍZE. HDFS je pro ukládání Data, PŘÍZE je pro zpracování Data. HDFS je Distribuovaný souborový systém Hadoop, má to Namenode tak jako Hlavní služba a Datanode tak jako Služba otroků.Namenode je kritickou součástí Hadoop což je ukládání metadat d...

Nastavení požadavků Hadoop a zabezpečení

Nastavení požadavků Hadoop a zabezpečení

Budova klastru Hadoop je proces krok za krokem, kde proces začíná nákupem požadovaných serverů, montáží do stojanu, kabeláží atd. a umístění v Datacentru. Poté musíme nainstalovat OS, lze to provést pomocí kickstart v prostředí v reálném čase, pokud je velikost clusteru velká. Jakmile je operační...

Jak nainstalovat a konfigurovat Cloudera Manager na CentOS/RHEL 7

Jak nainstalovat a konfigurovat Cloudera Manager na CentOS/RHEL 7

V tomto článku jsme popsali postup instalace krok za krokem Cloudera Manager podle průmyslových postupů. V části 2 jsme již prošli Cloudera Předpoklady, ujistěte se, že jsou všechny servery perfektně připraveny.PožadavkyOsvědčené postupy pro nasazení serveru Hadoop na CentOS/RHEL 7 - část 1Nastav...

Jak nastavit vysokou dostupnost pro Resource Manager - část 6

Jak nastavit vysokou dostupnost pro Resource Manager - část 6

PŘÍZE je Zpracování vrstvy Hadoop, který se skládá z Mistr (Správce zdrojů) a Otrok (Správce uzlů) služby ke zpracování údajů. Správce zdrojů (RM) je kritickou součástí, která je zodpovědná za přidělování zdrojů a správu mezi všemi úlohami, ve kterých běží Hadoop Cluster.Vždy je doporučeno a osvě...

Jak nainstalovat a konfigurovat Apache Hadoop na jeden uzel v CentOS 7

Jak nainstalovat a konfigurovat Apache Hadoop na jeden uzel v CentOS 7

Krok 4: Formátujte Hadoop Namenode17. Jakmile je klastr s jedním uzlem hadoop nastaven, je čas inicializovat systém souborů HDFS formátováním /opt/volume/namenode adresář úložiště s následujícím příkazem:$ hdfs -formát názvu. Formátujte Hadoop NamenodeProces formátování Hadoop NamenodeKrok 5: Spu...

Jak nainstalovat a konfigurovat Apache Hadoop na jeden uzel v CentOS 7

Jak nainstalovat a konfigurovat Apache Hadoop na jeden uzel v CentOS 7

Apache Hadoop je open source framework sestavený pro distribuovaná úložiště velkých dat a zpracování dat napříč počítačovými klastry. Projekt je založen na následujících komponentách:Hadoop Common - obsahuje knihovny a nástroje Java potřebné pro jiné moduly Hadoop.HDFS - Hadoop Distributed File S...

Nainstalujte Hadoop Multinode Cluster pomocí CDH4 v RHEL/CentOS 6.5

Nainstalujte Hadoop Multinode Cluster pomocí CDH4 v RHEL/CentOS 6.5

Hadoop je open source programovací rámec vyvinutý Apache pro zpracování velkých dat. Používá HDFS (Distribuovaný souborový systém Hadoop) distribučním způsobem uložit data napříč všemi datanody v clusteru a model mapreduce zpracovat data.Nainstalujte Hadoop Multinode ClusterNamenode (NN) je hlavn...

Jak nainstalovat a konfigurovat Apache Hadoop na jeden uzel v CentOS 7

Jak nainstalovat a konfigurovat Apache Hadoop na jeden uzel v CentOS 7

Sledoval jsem pokyny a zobrazuje se následující chyba:start-dfs.shVarování virtuálního klienta klienta Java HotSpot (TM): Načetli jste knihovnu /opt/hadoop/lib/native/libhadoop.so.1.0.0, která možná deaktivovala ochranu zásobníku. Virtuální počítač se nyní pokusí opravit ochranu zásobníku.Důrazně...

Osvědčené postupy pro nasazení serveru Hadoop na CentOS/RHEL 7

Osvědčené postupy pro nasazení serveru Hadoop na CentOS/RHEL 7

V této sérii článků se budeme zabývat celou Budova klastru Cloudera Hadoop budova s Prodejce a Průmyslový doporučené osvědčené postupy.Část 1: Osvědčené postupy pro nasazení serveru Hadoop na CentOS/RHEL 7Část 2: Nastavení požadavků Hadoop a zabezpečeníČást 3: Jak nainstalovat a konfigurovat Clou...

Jak nainstalovat a konfigurovat podregistr s vysokou dostupností - část 7

Jak nainstalovat a konfigurovat podregistr s vysokou dostupností - část 7

Úl je Datový sklad model v Hadoop Eko-systém. Může fungovat jako nástroj ETL nad Hadoop. Povolení vysoké dostupnosti (HA) na Hive není podobné jako v Master Services jako Namenode a Správce zdrojů.V něm nedojde k automatickému převzetí služeb při selhání Úl (Hiveserver2). Jestli nějaký Hiveserver...

Jak nainstalovat CDH a konfigurovat umístění služeb na CentOS/RHEL 7

Jak nainstalovat CDH a konfigurovat umístění služeb na CentOS/RHEL 7

V dřívějším článku jsme vysvětlili instalace Cloudera Manager, v tomto článku se dozvíte, jak nainstalovat a konfigurovat CDH (Cloudera Distribution Hadoop) v RHEL/CentOS 7.Při instalaci balíku CDH musíme zajistit Cloudera Manager a CDH kompatibilita. Verze Cloudera má 3 části - ... Cloudera Mana...

Jak nainstalovat Hadoop Single Node Cluster (Pseudonode) na CentOS 7

Jak nainstalovat Hadoop Single Node Cluster (Pseudonode) na CentOS 7

Hadoop je rámec s otevřeným zdrojovým kódem, který se široce používá k řešení Bigdata. Většina Bigdata/analýza dat projekty se staví na vrcholu Eko-systém Hadoop. Skládá se ze dvou vrstev, jedna je pro Ukládání dat a další je pro Zpracování dat.Úložný prostor se o něj postará vlastní souborový sy...

Teachs.ru